Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát

Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát

Škroupova 1325/34
430 01 Chomutov
IČ: 66253161

Informace o kanceláři Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát

Cílem advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby v nejvyšší kvalitě a na profesionální úrovni, při zachování jejich cenové dostupnosti. Za tímto účelem kancelář v každé převzaté kauze důsledně využívá veškeré zákonné prostředky k maximální úspěšnosti klienta, v nejkratším možném termínu a za rozumného, pro klienta účelného, způsobu financování poskytovaných právních služeb.

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a bezvýjimečné zachování časově neomezené důvěrnosti sdělených informací. V případě Vašeho zájmu o nabízené právní služby, budou Vaše právní záležitosti řešeny s maximální péčí.

 

Specializace:

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
  • zakládání obchodních společností, obchodní rejstřík a řízení
  • změny a transformace společností, převody obchodní podílů ve společnosti
 • smluvní právo
  • zpracování a posouzení veškerých obchodních smluv
  • zpracování Zpráv o ovládacích vztazích a Smlouvy o ovládání v koncernu
  • zastupování před soudy všech stupňů a zastupování při mimosoudním vyřizování sporů
  • trvalé zastupování firem
  • soudní vymáhání pohledávek
  • podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení

 

Občanské právo

 • právní poradenství ve věcech občanskoprávních,mimosoudní řešení sporů
 • AK zajišťuje zpracování všech kupních a darovacích smluv na převod nemovitostí, včetně zpracování znaleckého posudku na cenu nemovitosti
 • zpracování všech občanskoprávních smluv, žalob, zastupování před soudy a jinými státními orgány

 

Veřejné zakázky

 • příprava zadávací dokumentace a veškeré další dokumentace
 • zpracování odpovědí na dotazy, stanovisek k dílčím problémům a aspektům případu
 • organizační zabezpečení průběhu jednotlivých veřejných zakázek

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát

Škroupova 1325/34

430 01 Chomutov

+420 474 333 652

pavel.musil@akmusil.cz

 

Cena za služby Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát

Ceny nabízených právních služeb odpovídají advokátnímu tarifu uvedenému ve Sbírce zákonů.

Kde nás najdete?